Liên hiệp

Liên hiệp của chúng tôi đã được lập ra để tưởng niệm vụ bạo động phân biệt chủng tộc tại Lichtenhagen năm 1992. Chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện với nhiều khía cạnh khác nhau của vụ bạo động phân biệt chủng tộc này. Chúng tôi đưa ra những yêu cầu với các chính trị gia và tổ chức một cuộc buổi tình toàn liên bang ngày 27 tháng 8 năm 2022. Phân biệt chủng tộc vẫn đang tồn tại. Hãy cùng nhau chấm dứt phân biệt chủng tộc. Chúng tôi tin rằng, chúng ta có thể cùng nhau thay đổi cho một xã hội tốt đẹp hơn.

Quý vị có thể tìm hiểu về các sự kiện tại đây

Thông tin về cuộc biểu tình toàn liên bang “Tưởng nhớ có nghĩa là thay đổi!

Các hội sau đây là thành viên của liên hiệp “Tưởng nhớ vụ bạo động phân biệt chủng tộc. Lichtenhagen năm 1992”:

AliR
Allgemeines Syndikat Rostock der F.A.U.
Antifa United
AStA Uni Rostock
AWIRO e.V. / Solidarisches Wohnen OST 2500 eG
Bunt statt Braun e.V.
CSD Rostock e.V.
Diên Hông e.V. Dokumentationszentrum „Lichtenhagen im Gedächtnis“
Ende Gelände Rostock
Ev.-Luth. Innenstadtgemeinde Rostock
Initiative Dragomir Christinel
Initiative „Mord verjährt nicht“
Initiative Jugend spricht
Internationaler Fussball-Club Rostock e. V.
interventionistische Linke Rostock
JAZ e.V.
Klappe auf! vom RAA MV
Ladyfest Rostock
Libera MV
LOBBI Mecklenburg-Vorpommern
LOHRO
Migranet-MV
MigrantInnenrat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Ökohaus e.V. / Team Asyl
Peter-Weiss-Haus e.V.
Pro Bleiberecht MV
Randale Rostock
Rock gegen Rechts M-V e.V.
Rosa-Luxemburg-Stiftung MV
Rostock for Future
Rostock hilft e.V.
Rostock nazifrei
Rote Hilfe Rostock
Schwarz-Rote Hilfe Rostock
SJD – Die Falken Rostock & Mecklenburg-Vorpommern
verdi.Nord
Verein der Freunde und Förderer des Max-Samuel-Hauses e.V. Soziale Bildung e.V.
VVN-BdA MV
Women in Exil MV